Privacy Policy

Persoonlijke gegevens verstrekt aan LastMinute Reizen Turkije worden onder meer gebruikt voor het verzenden en verzorgen van publicaties en diensten van LastMinute Reizen Turkije en het informeren over andere producten en diensten van LastMinute Reizen Turkije, indien u heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Deze privacy verklaring is van toepassing op de LastMinute Reizen Turkije website en andere (toekomstige) internet toegankelijke LastMinute Reizen Turkije services die ook omvat worden door deze verklaring. (hoewel we hier alleen zullen verwijzen naar LastMinute Reizen Turkije om het lezen eenvoudiger te maken). Deze verklaring geldt alleen voor LastMinute Reizen Turkije, en niet voor websites van andere bedrijven of organisaties naar wie wij linken.

LastMinute Reizen Turkije tracht op diverse wijzen haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt LastMinute Reizen Turkije gegevens met betrekking tot het bezoek aan de websites van LastMinute Reizen Turkije. Via klikgedrag worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor diverse onderdelen van de desbetreffende site te meten. Zodoende kan de website zoveel mogelijk afgestemd en aangepast worden op uw belangstelling en interesse en kunnen adverteerders inzicht krijgen in het gebruik van de website. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn niet herleidbaar tot individueel niveau. LastMinute Reizen Turkije maakt daarbij onder andere gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Indien u cookies in uw browser uitzet kan het gebeuren dat bepaalde onderdelen of services niet voor u beschikbaar zijn of niet goed functioneren. LastMinute Reizen Turkije stelt zijn cookies niet ter beschikking aan derden, behalve als dit noodzakelijk zou zijn vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, opgelegd statuut of op bevel van een gerechtelijke macht.

Het kan zijn dat u op de websites van LastMinute Reizen Turkije links van en naar andere websites aantreft. LastMinute Reizen Turkije is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden. Wij wijzen erop dat dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen wij uw rechten op grond van dit Privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming inperken, en wij verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Desondanks zullen wij alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. De versie van dit Privacybeleid zal steeds bovenaan de pagina worden aangeduid door middel van de ingangsdatum. Verder zullen wij eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief opslaan zodat deze door u kunnen worden geraadpleegd. Mocht u nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren -en dienstmerken) voor eigen persoonlijk gebruik of anders, voor zover dit expliciet door LastMinute Reizen Turkije wordt aangegeven is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LastMinute Reizen Turkije, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Alle op deze website getoonde logo’s, beeldmerken, merken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Inbreuk op auteursrecht Indien u meent dat er binnen deze site inbreuk wordt gemaakt op copyright waarop u aanspraak kunt maken, stelt u zich dan met ons in verbinding. Wij zullen er alles aan doen om het werk waarop het auteursrecht rust, direct te verwijderen en maatregelen te treffen om inbreuk in de toekomst te voorkomen.

Geef commentaar, opmerkingen, tips over deze pagina

U ontvangt extra punten op uw account bij een elke nieuwe (goedgekeurde ) commentaar die u plaatst en indien u zich eerst gratis lid maakt van onze community. Bovendien maakt u kans op mooie reisprijzen. Klik hier om alles te ontdekken.

 

Spam protection by WP Captcha-Free

56 queries. 0.423 seconds.